Příspěvky slouží k částečnému pokrytí nákladů na tréninkové, trenérské a administrativní zabezpečení mládežnických týmů, pronájem sportovních hal a sportovišť pro tréninky a soutěžní utkání. Veškeré další náklady klub hradí ze svých sponzorských příjmů, veřejných dotací a jiných vlastních zdrojů. Povinnost úhrady členského příspěvku na každou sezónu vyplývá z finančního řádu (zde).

Příspěvky na aktuální sezonu 2021/22 jsou splatné do 31. října 2021. Částku lze vždy rozdělit do libovolného počtu plateb při užití jednoho variabilního symbolu. 

Příspěvky na aktuální sezónu 2021/2022

Přípravka4 000 Kč
Elévové7 000 Kč
Mladší žáci7 000 Kč
Starší žáci7 000 Kč
Žákyně a Dorostenky7 000 Kč
Dorostenci a Junioři8 000 Kč
Ženy a Muži B4 000 Kč