Příspěvky slouží k částečnému pokrytí nákladů na tréninkové, trenérské a administrativní zabezpečení mládežnických týmů, pronájem sportovních hal a sportovišť pro tréninky a soutěžní utkání. Veškeré další náklady klub hradí ze svých sponzorských příjmů, veřejných dotací a jiných vlastních zdrojů. Povinnost úhrady členského příspěvku na každou sezónu vyplývá z finančního řádu (zde).

Příspěvky na aktuální sezonu 2021/22 jsou splatné do 31. října 2021. Částku lze vždy rozdělit do libovolného počtu plateb při užití jednoho variabilního symbolu. 

V rámci našeho partnerství se Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 je pro jejich studenty výše ročního členského příspěvku pouze 500 Kč. Pro uznání sníženého členství je potřeba doložit pro daný školní rok potvrzení skrze Požadavky na management v členské sekci.

Příspěvky na aktuální sezónu 2021/2022

Přípravka4 000 Kč
Elévové7 000 Kč
Mladší žáci7 000 Kč
Starší žáci7 000 Kč
Žákyně a Dorostenky7 000 Kč
Dorostenci a Junioři8 000 Kč
Ženy a Muži B4 000 Kč